Priser:

Samtliga priser är angivna exklusive moms och frakt. Priset avser tryckfärdigt digitalt underlag. Samtliga priser gäller tills vidare, och kan när som helst ändras. Exempel på tillfällen då de kan ändras kan vara förändringar i valutakurser eller felskrivningar. Priserna inkluderar inte eventuellt designarbete. Tillkommer designarbete meddelar vi om detta i förväg. P2Märkning reserverar sig mot prisförändringar och eventuella skrivfel.

Fraktkostnader:

Frakt sker kostnadsfritt till en leveransadress i Sverige på alla order över 2000 kr exklusive moms. Fraktkostnad tillkommer med 150 kr exkl. moms per leveransadress. Vissa produkter är exkluderade från att vara fraktfria.

Betalningsvillkor:

För svenska företag efter kreditkontroll ges 20 dagar netto mot faktura. Om kreditkontroll ej godkänns tillämpas förskottsbetalning. Förskottsbetalning gäller för alla privatpersoner. Vi skickar då en förskottsfaktura som betalas omgående.

Leverans:

Leveranstiden står angiven för respektive produkt och räknas från godkänt korrektur. Beställs flera produkter som har olika leveranstider kommer samtliga produkter levereras enligt den produkt som har längst leveranstid. Angivna leveranstider gäller till orter dit speditören levererar på en dag från Stockholm. För övriga orter tillkommer den extra tid som speditören tar på sig att leverera. Beställda varor levereras med företagspaket till av kund angiven leveransadress. Köparen ansvarar för att uppge korrekta adressuppgifter samt att det finns någon på plats att ta emot leveransen vardagar mellan 08:00-17:00.

Extrakostnader som kan uppstå:

Felaktiga adressuppgifter: 150 kr exkl. moms.

Lyckas inte speditören att leverera varorna returneras produkterna till P2Märkning och då tillkommer även en kostnad för returfrakt samt ny frakt till köparen.

Tryck:

Köparen ansvarar för att kontrollera översänt korrektur och skriftligen påpeka eventuella fel til P2Märkning innan korrektur godkänns och produktionen börjar. P2Märkning ansvarer ej för fel som inte är rättade. Leveranstid räknas alltid från och med godkänt korrektur.

Digital- och offsettryck

Många av våra produkter trycks i CMYK-färger vilket gör att viss färgavvikelse kan förekomma.

Screentryck

Produkter som screentrycks tryck med pantonefärger (PMS) och exaktare färgmatchning är möjlig, men viss nyansavikelse kan förekomma beroende på material och färg på underlaget.

 

P2Märkning reserverar sig för kvantitetsavvikelser i leverans med +/- 10% av varor med tryck. Levererat antal faktureras.

Avgifter:

Vi har inga faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller dylikt.

Returrätt:

Samtliga varor produceras specifikt för respektive köpare, vilket innebär att alla order alltid är bindande och kan ej returneras. En order blir bindande först när korrektur har godkänts av köparen.

Annulering:

I de fall märkning ej har påbörjats försöker vi att tillgodose en kunds önskan om att annulera köpet. Säljaren debiterar samtliga uppkomna kostnader, minimum 700 kr.

Reklamation:

Varor som är felaktiga måste reklameras inom 10 dagar efter leverans. Vi rekommenderar att produkterna kontrolleras direkt efter leverans. Ta kontakt skriftligt med P2Märkning och reklamera de fel som inte har uppkommit under transporten. Om fel uppkommit under transporten, skall köparen kontakta speditören direkt. Vi ansvarar inte för eventuella transportskador. Om varan inte reklameras innan 10 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet. Vid godkänd reklamation förbehåller vi oss rätten att leverera ny produkt inom kortast möjliga tid.

Utskick:

Vid orderläggning accepteras även framtida utskick av erbjudan och information från P2Märkning. Köparen kan begära att inte mottaga denna form av utskick genom att meddela detta vid ordertillfället. Får ni utskick i dag men inte längre vill ha detta, är det möjligt att längst ner i utskicket klicka på länken unsubscribe.

Referensbilder:

Vid beställning accepteras att vi använder referensbilder på vår hemsida och i marknadsföring på beställda produkter. Denna acceptans kan dock dras tillbaka genom att som beställare tydligt nämna detta i samband med beställning.